Tramweg 19 • 8456 HC  De Knipe

Grondwerk

Het grondwerk neemt een belangrijke plaats in. U kunt hierbij denken aan het uitgraven van de fundering voor een woning, bedrijfsgebouw of loods. Ook het toepassen van grondverbetering behoort tot deze werkzaamheden, evenals het aanleggen van bijvoorbeeld tuinen en parkeerterreinen of het graven van een sloot.

Eveneens repareren, herstraten of vervangen wij bestaand straatwerk.

Een belangrijke rol bij onze dagelijkse werkzaamheden is het leveren en/of vervoeren van diverse soorten zand, grond, puin etc.

Riolering

Leveren aanbrengen

Heerenveen straatwerk

Grond- en straatwerk

Ontgraven uitbouw

Putten graven